Půjčovní řád

 

·        Nájemce musí být osoba starší 18 let.

·        rezervace pronájmu výčepního zařízení se provádí telefonicky nebo mailem.

·        Při rezervaci je nutno nahlásit jméno nájemce, termín vyzvednutí, délku pronájmu výčepního zařízení a také značku piva které má být čepováno (druh narážeče)

·        Nájemce si po dohodě vyzvedne výčepní zařízení (Rainbow vysavač) v místě mého bydliště - viz kontakty

·        Při vypůjčení výčepního zařízení  (Rainbow vysavač) a sepsání smlouvy zákazník zaplatí půjčovné ve výši 300,- Kč na den, popřípadě 500,- Kč na víkend nebo v případě  (Rainbow vysavač) 700,- Kč za 24 Hod. popřípadě 1100,- Kč za 48 Hod. a zálohu v částce 5.000 Kč. Pronajimatel předá nájemci zařízení v bezvadném stavu.

·        Při vrácení výčepního zařízení  (Rainbow vysavač) je nájemci záloha vrácena v plné výši. V případě, že zákazník vrátí výčepní zařízení (Rainbow vysavač)  poškozené, bude záloha vrácena až po odečtení výdajů na opravu (maximální doba opravy je 30 dní).

·        Maximální doba zapůjčení výčepního zařízení  (Rainbow vysavač) je 10 dní.

·        V případě, že výčepní zařízení  (Rainbow vysavač) nebude vráceno v dohodnutém termínu, zaniká s okamžitou platností smlouva o pronájmu a nevrácení výčepního zařízení (Rainbow vysavač)  se považuje za odcizení. Jelikož jsme klientem společnosti D.A.S.(pojišťovna právní ochrany) bude ihned podáno trestní oznámení na osobu nájemce, pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci, totéž bude nahlášeno na Policii ČR.

Anketa

Slyšeli jste už o Rainbow přístroji?

Ano, rád-a si ho půjčím (49) 58%

Ne (35) 42%

Celkový počet hlasů: 84

Zajímavé odkazy

Vyhledávání

KosmiCz © 2010 Všechna práva vyhrazena.